https://jafinco.nl/don-t-mention-de-wet-toekomst-pensioenen/_391_n__29_NL_86_____
NOPD KIVID RPA
Herenstraat 30 - 1211 CC Hilversum - T 06 - 53 67 83 74
4 mei 2022
Pensioenakkoord. Wat betekent dat voor u als werkgever?
pensioenakkoord-wat-betekent-dat-voor-u-als-werkgever
10 februari 2021
Don`t mention de Wet Toekomst Pensioenen!

Wat was 2020 een memorabel jaar! Menig wereldburger zal dit jaar snel willen vergeten zo niet de doorgewinterde pensioenadviseur van Hollandse bodem. Het pensioenakkoord uit 2019 heeft in 2020 geleid tot een door minister Koolmees gepresenteerde hoofdlijnen notitie met daarin de technische uitwerking van het akkoord. Uiteindelijk heeft dit weer geleid tot een concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Het akkoord behelst de volgende onderdelen: 

Temporisering van de verhoging van de AOW leeftijd. Deze stijgt dus minder snel en is ook meteen wet geworden; 

De pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk. Liever had ik hier gehoord dat de harde pensioentoezegging wordt afgeschaft en hiervoor een premietoezegging komt waarbij de uitkomst onzeker is. De risico's van de pensioenopbouw en (op de pensioendatum) pensioeninkoop worden verschoven van de pensioenuitvoerder naar de individuele werknemer. De premies in het nieuwe pensioencontract worden belegd.  

Eenmalige opname van 10%. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om 10% van zijn opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum in een keer op te nemen. Bruto wel te verstaan. Klinkt goed en dat is het ook. Flexibiliteit is altijd goed maar ik ben benieuwd wie de deelnemers gaat begeleiden c.q. adviseren. Een eenmalige hoge bruto inkomensuitkering kan zomaar bepaalde toeslagen op de tocht zetten. Don't mention the toeslagen! 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Klinkt wederom goed maar wie gaat dit uitvoeren. Tot op heden staan de verzekeraar niet te trappelen en is het wachten op wederom een doorbraak. 

Wijziging nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen (nu meestal maximaal 70% van de pensioengrondslag) wordt maximaal 50% van het salaris ongeacht de diensttijd. Eenvoud daar houden wij van. Maar er zijn uiteraard ook vragen. Wat wordt het nabestaandenpensioen voor deelnemers die uit dienst gaan. En gaat dat niet ten koste van het aanwezige beleggingsvermogen voor de oude dag?

Waarom wordt ons pensioenstelsel, met een waarde van 1800 miljard, gewijzigd?

Ons pensioenstelsel stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Men werd verondersteld 40 jaar bij dezelfde werkgever te werken en vooral niet te oud te worden. Vandaag de dag wordt er nog wel eens gewisseld van werkgever en we worden ondanks het jaar 2020, nog steeds ouder. De rekenregels omtrent pensioenen zijn echter ook sterk verouderd. We zien in deze tijd van zeer lage rentestanden dat de financiering van de harde pensioenaanspraken spanningen oplevert. De daarmee gekoppelde dekkingsgraden (hoeveel moet ik in kas hebben om alle toekomstige pensioenen uit te keren) blijven dalen, ondanks de mooie rendementen die het pensioenfonds jaarlijks maakt. Dat is niet meer uit te leggen. Daarnaast krijgt een 25-jarige deelnemer en een 59-jarige deelnemer met een gelijk salaris in het huidige systeem een gelijke pensioenaanspraak vanaf 67 jaar. En zij betalen allebei exact hetzelfde bedrag. Dat betekent dat de premie van de 25-jarige deelnemer veel te hoog is en de premie van de senior veel te laag. Dit systeem komt te vervallen en het nieuwe systeem zorgt voor een eerlijke pensioenopbouw. Alles wat een 25-jarige deelnemer in zijn pensioenpotje stort blijft van hem en rendeert tot aan zijn pensioendatum. Dat zelfde geldt overigens voor de 59-jarige deelnemer. 

Uiterlijk 1 januari 2026 moet het bovenstaande zijn geregeld. Dat betekent voor de pensioenfondsen dat de aanwezige vermogens eerlijk moeten worden verdeeld over de huidige deelnemers. En voor de werkgevers die nu al een zogenaamde beschikbare premieregeling hebben is de opdracht om de huidige regeling met een progressieve staffel om te bouwen in een staffel met een vlakke premie. Ga er maar aan staan. Wat wordt de nieuwe regeling? Wie moet er worden gecompenseerd? Wanneer is de overstap naar de nieuwe regeling het beste te maken? Allemaal vragen waarop wij de komende maanden antwoord gaan geven. Antwoorden die een behoorlijke financiële impact voor uw bedrijf kunnen hebben.

Hoe eerder wij hierover in gesprek gaan, hoe beter. Zodat we niet over een aantal jaren moeten vaststellen: 

Don't mention het pensioenakkoord, I mentioned it once but I believe I got away with it. Want die vlieger gaat hier helaas niet op!

 

 

20 februari 2015
Het nieuwe pensioenstelsel
het-nieuwe-pensioenstelsel
14 januari 2014
Het Pensioenakkoord is een feit! De oer Hollandse kaasschaafmethode levert 3 miljard aan bezuinigingen op.....
het-pensioenakkoord-is-een-feit
31 oktober 2013
Pensioencommunicatie 2.0! Actieve rol van werkgevers doorslaggevend bij toename pensioenbewustzijn werknemers
pensioencommunicatie-2-0
19 september 2013
Om de crisis op te lossen is een `Big Bang in Pensioenland` nodig!
om-de-crisis-op-te-lossen-is-een-big-bang-in-pensioenland-nodig
4 september 2013
Hoezo pensioenleeftijd? Ik werk of ik ben dood! Deze gevleugelde uitspraak is afkomstig van een goeie vriend die toevallig ook werkzaam is in de financiƫle dienstverlening. Waarom moet ik rekening houden met een pensioenleeftijd? Ik regel dat zelf wel.....
hoezo-pensioenleeftijd-ik-werk-of-ik-ben-dood
19 augustus 2013
De economie hapert, de overheid weet niet meer waar te bezuinigen, de triple A status komt in het geding, het consumentenvertrouwen is historisch laag kortom het wordt tijd voor een rigoureuze ingreep!
hoogste-tijd-voor-an-offer-you-can-t-refuse-van-de-overheid

Wie is Rene Jansen?

Rene JansenRené Jansen
Financieel Consultant


Mobiel 06 - 53 67 83 74
renejansen@jafinco.nl

Geboren in 1963 en in 1987 begonnen in de financiele branche. De jaren daarna ruime ervaring opgedaan bij diverse verzekeraars, banken en advieskantoren. In 2003 gestart met een eigen adviesbureau:Jansen Financial Consultancy. De dienstverlening beslaat drie terreinen: integrale financiële planning, hypotheekadvies en pensioenadvies, zowel collectief als individueel. 

 

Herenstraat 30 - 1211 CC Hilversum - T 06 - 53 67 83 74| Privacyverklaring